Mae dynes o’r Weriniaeth Tsiec sy’n byw yn Sir Benfro erbyn hyn yn dweud bod dysgu Cymraeg wedi agor drysau iddi, ac yn golygu ei bod hi’n teimlo’n rhan o deulu arall.

Symudodd Martina Roberts – sy’n siarad Tsiec, Saesneg ac ychydig o Almaeneg – i wledydd Prydain ddeunaw mlynedd yn ôl, ac mae hi’n byw yn Noc Penfro erbyn hyn gyda’i gŵr Siôn, sy’n siarad Cymraeg.

Ddwy flynedd yn ôl, cwblhaodd Martina y cwrs sabothol Cymraeg mewn Blwyddyn ar gyfer athrawon, ac mae hi bellach yn defnyddio’i Chymraeg yn ddyddiol yn ei swydd fel Athrawes Cyfnod Sylfaen a Chydlynydd yn Ysgol Gynradd Manorbier.

Ers cwblhau ei blwyddyn sabothol, mae Martina wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Cymraeg wythnosol.

Ar hyn o bryd, mae’n dilyn cwrs lefel Canolradd gyda Dysgu Cymraeg Penfro, sy’n cael ei gynnal gan Gyngor Penfro ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

‘Cymru ydy fy nghartref’

Mae Martina Roberts yn gweld eisiau ei theulu yn y Weriniaeth Tsiec, ond mae hi’n teimlo ei bod hi’n perthyn i Gymru bellach.

‘‘Dw i’n colli fy nheulu ond maen nhw’n gefnogol iawn,” meddai.

“Maen nhw’n deall pam fy mod i’n teimlo bod angen i mi ddysgu Cymraeg, gan mai Cymru ydy fy nghartref i nawr.

“Ers i mi ddechrau dysgu Cymraeg, dw i’n teimlo ’mod i’n perthyn i Gymru, a dw i eisiau defnyddio’r sgiliau dw i wedi eu dysgu i hyrwyddo’r iaith cymaint ag y galla i yn yr ysgol.”

Bydd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnig cyrsiau Dysgu Cymraeg yn rhad ac am ddim i bobl sy’n gweithio yn y sector addysg yng Nghymru ym mis Medi.

“Ewch amdani, peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau.

“Manteisiwch ar bob cyfle i siarad, gwrando neu ddarllen Cymraeg.

“Beth oedd yn gweithio i mi oedd gwneud nodyn o’r geiriau newydd yr oeddwn wedi eu dysgu’r diwrnod hwnnw, a’u darllen cyn i mi fynd i’r gwely.”

‘Megis dechrau fy nhaith’

Mae Martina Roberts wrth ei bodd yn defnyddio’i Chymraeg ym mhob sefyllfa, ac mae’n gweithio’n galed er mwyn cefnogi staff Ysgol Manorbier a datblygu dwyieithrwydd ar draws yr ysgol.

“Dw i bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ymarfer siarad Cymraeg,” meddai.

“Dw i bellach yn siarad Cymraeg gyda fy ngŵr a’i deulu, gyda staff a phlant yr ysgol yn ogystal â’r gymuned ehangach.

“Megis dechrau fy nhaith i ddysgu Cymraeg oedd y cwrs sabothol, a dw i methu aros i weld lle fydd y Gymraeg yn mynd â fi nesaf!”

Martina Roberts

Y Gymraeg wedi “agor drysau” i ddynes o’r Weriniaeth Tsiec

“Dw i bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ymarfer siarad Cymraeg,” meddai Martina Roberts