Tyrrodd y bobol yn eu miloedd draw i Gaernarfon ddydd Sadwrn, Mai 14 ar gyfer yr Ŵyl Fwyd, y cyntaf ers 2019. Dyma flas ar yr hwyl a gafwyd…

Pysgod ar werth ar yr harbwr – golygfa y byddai’n dda ei gweld yn amlach
Pobol yn drwch ar y Maes
Morsi’r ci a’i berchnogion yn mwynhau’r ŵyl
Fan fach y bobol jin
Torf y Bar Bach – yn mwynhau Phil Gas a’i Fand
Torf o flaen llwyfan y corau
Tapestri – Lowri Evans a Sera Zyborska – yn perfformio o flaen mur y castell
Y torfeydd yn fore ger yr harbwr
Y torfeydd yn fore ger yr harbwr
Gweithiwr rhadlon Coffi Dre yn barod at b’nawn prysur
Fan cwmni Eira Môn
Côrnarfon yn canu ar y Maes
Cerdded i lawr am yr Angylsi
Beth Celyn yn perfformio o flaen y Bar Bach

 

 

 

 

 

Y cei yn dawel fore Llun – lle bu stondinau a miloedd o bobol yn heidio ddydd Sadwrn
Y ffensys wedi eu corlannu ar ôl yr ŵyl fore Llun
Wedi elwch…. Llechen un o’r stondinau ar lawr y maes parcio fore Llun