“Roedden ni wir eisiau gwrthgyferbynnu’r cyfoeth materol sydd i weld yn y castell efo’r cyfoeth diwylliannol yn y gymuned…”

Gyda help pedwar artist blaenllaw, mae pobol ardal Dyffryn Ogwen wedi cael y cyfle i ymateb drwy gyfrwng celf i baentiad trawiadol gan Henry Hawkins, ‘The Penrhyn Slate Quarry’, sy’n eiddo i Gastell Penrhyn. Cafodd y llun ei baentio yn 1832, pan oedd y chwarel ar ei hanterth.