Google, Starbucks a Facebook dan y lach…

 Y peth olaf y byddech yn disgwyl ei glywed gan aelod o’r blaid Geidwadol yw bod “cyfalafiaeth wedi torri” – ond dyma yn union beth ddywedodd Robin Millar, cyn-Aelod Seneddol Aberconwy a’r ymgeisydd Ceidwadol ar gyfer sedd newydd Bangor Aberconwy, wrth Bwrlwm ar drothwy’r etholiad.