Mae sioe newydd Elgan Rhys “mewn solidariaeth efo’r gymuned draws, ac yn dathlu Cymreictod”…

Fe fydd y ddrama Gymraeg lawn gyntaf yn cael ei pherfformio yn y National Theatre yn Llundain yn rhan o ŵyl ieuenctid Connections yr wythnos nesaf.