Mae’r enw sydd wedi cael ei roi ar Eisteddfod yr Urdd Parc Margam a’r Fro 2025 yn “unigryw” yn ôl y trefnwyr – sef ‘Eisteddfod yr Urdd Dur a Môr’.

Dyma ardal eang ranbarth gorllewin Morgannwg, sydd yn cwmpasu ysgolion Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot.