Ci yn gwneud stand-yp a beth sy’n digwydd i ni ar ôl marw – dyma rai o’r pethau sy’n rhan o sioe gerdd ddiweddaraf yr Urdd…

Mae Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd wedi cyhoeddi manylion ei ail gynhyrchiad ers iddo ail-lansio ar ei newydd wedd o dan arweiniad y dramodydd profiadol Branwen Davies.