Mae’r Ymgynghorydd Cwnsela Arbenigol Wynford Ellis Owen yn rhoi cyngor i ddyn sy’n methu cysgu gyda’r nos…

 

Annwyl Wynford,