Ddechrau’r wythnos roedd cyfle i’r Urdd ddiolch i griw o wirfoddolwyr lleol am flynyddoedd diflino o waith ar ran y mudiad…

Fe gafodd saith o bobol eu hanrhydeddu mewn seremoni ar faes yr Eisteddfod ym Maldwyn ddydd Llun, yn derbyn teitl Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod yr Urdd 2024.