Dyma argraffiadau o berfformiadau’r ddrama Parti Priodas yn Galeri Caernarfon, a sgwrs gyda’r ddau actor wrth i’r daith ddod i ben…