Annwyl Wynford,

Ysgrifennaf atoch am gyngor gan fy mod yn teimlo’n reit siomedig o ran ymddygiad fy mrawd tuag ataf.

Mae fy mrawd yn byw ym Merlin, ac roeddwn wedi gobeithio aros gydag ef dros gyfnod yr Ewros – boed Cymru yno ai peidio.