Bu Golwg yn holi’r pennaeth am sut mae’r sefydliad yn ymdopi â’r toriadau diweddaraf i’w gyllideb…

Pan gafodd y Comisiwn Henebion Brenhinol, sydd â’i gartref yn Aberystwyth, wybod gan y Llywodraeth ar 19 Rhagfyr y byddai ei gyllideb yn cael ei dorri 22%, fe gawson nhw fraw enbyd.