Mae Ann Davies, Llinos Medi a Catrin Wager i gyd yn gobeithio cynrychioli eu cynefin yn San Steffan…

Dros y penwythnos diwethaf bu Plaid Cymru yn cynnal eu cynhadledd Wanwyn yn Galeri Caernarfon.

Gyda’r disgwyl bydd etholiad cyffredinol yn cael ei gynnal cyn diwedd y flwyddyn, doedd dim syndod bod ffocws cryf, felly, ar yr etholiad hwnnw a phwy fydd yn ymgeisio.