Mae awdur o Lanrwst wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf, union ugain mlynedd ers iddo gyhoeddi ei lyfr diwethaf….

Yn 2004, cyhoeddodd Dafydd Apolloni’r llyfr Roma: Hen Wlad fy nhad, ei gofnod o flwyddyn yn byw yn Rhufain gyda’i gefndryd Eidalaidd, teulu ei dad.