Mae Emma Walford newydd ddathlu ei phen-blwydd yn hanner cant, ac mae’r gantores a’r gyflwynwraig boblogaidd yn brysurach nag erioed…

Gydag albwm newydd ar y ffordd – y gyntaf ers chwarter canrif! – a phroject yn annog pobol i drafod eu teimladau a rhannu eu gofidion, does dim stop ar Eden yn 2024.