Mae darogan y bydd Prif Weinidog newydd yng Nghaerdydd ac yn Llundain cyn diwedd y flwyddyn…

Mae blwyddyn fawr ar droed yn y byd gwleidyddol wrth i Gymru weld ras arweinyddol rhwng Jeremy Miles a Vaughan Gething yn ystod yr hanner cyntaf, ac yna etholiad cyffredinol yn San Steffan, mwy na thebyg yn ystod yr ail hanner.