Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Flags & Bones gan Ben Wildsmith (Cambria): sylwadau ffraeth a synhwyrol ar rygbi a phethau llai pwysig fel helyntion aelodau Llywodraeth San Steffan – a’r cyfan yn dod yn syth o’r Rhondda Fach!

Y llyfr a newidiodd fy mywyd