Mae Elin Wyn Owen wedi rhyfeddu at ddawn canwr-gyfansoddwr 17 oed o’r gogledd…

Aeddfed y tu hwnt i’w blynyddoedd – dyna’r unig ffordd i ddisgrifio artist 17 oed o bentref Brynrefail ger Llanberis sydd newydd ryddhau ei sengl gyntaf.

Yn gynharach eleni, fe gafodd Buddug Jones brofiad newydd wrth gamu i’r stiwdio i recordio. A ‘Dal Dig’ yw’r gân gyntaf o’r sesiynau hynny i weld golau dydd.