Mae angen gwell dealltwriaeth o anghenion cymunedau Cymru er mwyn gallu darparu cartrefi call i bawb, medd Dara Turnbull o Housing Europe…

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn ffurfio ei chynlluniau ar sut i ‘greu llwybr tuag at dai digonol gan gynnwys rhenti teg a fforddiadwy’, a fydd yn cael eu cyhoeddi maes o law mewn papur gwyn.