Mae Canon Brifardd cyntaf Cymru wedi dod o hyd i gynulleidfa eang wrth rannu ei englynion ar Facebook.

Sylwebu ar ddigwyddiadau’r dydd wna Siôn Aled Owen ran amlaf, gan gyffwrdd ar bopeth o wleidyddiaeth i’r ymadawedig yn ei gerddi coffa.

Ac yn ddiweddar fe gafodd y bardd, a enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn yn 1981, ei enwi’n Ganon Brifardd Esgobaeth Bangor.