Er bod y Blaid Lafur ymhell ar y blaen, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn mynnu bod gan ei blaid gyfle gwirioneddol yn yr etholiad cyffredinol…

Dydy Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn San Steffan heb golli gobaith yng ngallu ei blaid i ddal gafael mewn grym pan ddaw’r etholiad cyffredinol nesaf, er gwaethaf canlyniadau’r arolygon barn.