Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Hallt gan Meleri Wyn James. Dw i wedi mynd yn ôl a darllen y bennod gyntaf yna droeon, gan ddotio ati bob tro. Mae’n berffaith. 

Y llyfr a newidiodd fy mywyd