Wedi’r cyfnodau clo aeth pobol yn ôl i’w gwaith neu golli diddordeb yn eu cŵn, a dechrau troi eu cefn arnyn nhw…”

Mae “cynnydd sylweddol” wedi bod yn nifer y cŵn digartref ers diwedd y cyfnodau clo.

Bellach, mae un elusen yn achub tua thri ci’r wythnos, ar gyfartaledd, o’r pownd sy’n dal cŵn dros dro yn Sir Gaerfyrddin.