Roedd un enw diddorol iawn ymhlith yr enwau buddugol yng nghyfrol y Cyfansoddiadau eleni…

Enillydd y Gerdd Gaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd oedd ‘Prostetnikvogonjeltz’, sef Alan Iwi o Didcot, Rhydychen.