Yr Albanes 40 oed sydd wedi ymgartrefu yn Llannerch-y-medd enillodd gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod eleni. Dechreuodd y fam i saith ddysgu’r Gymraeg ar ôl cyfarfod ei phartner a, gyda’i gilydd, maen nhw’n reidio ceffylau, cneifio a chic bocsio.

Pam wnaethoch chi benderfynu dysgu Cymraeg?