Pwy fydd Tywysog Talwrn Clocsio’r Tŷ Gwerin draw ym Moduan?

Bydd “clocsiwr ffitaf Cymru” yn cael ei enwi ar faes yr Eisteddfod mewn talwrn go wahanol.

Ar brynhawn Iau’r Brifwyl, bydd y Tŷ Gwerin ym Moduan yn troi’n llwyfan i Dalwrn Clocsio yng ngofal y dawnswyr Tudur Phillips a Gethin Page.