O 17 Medi bydd y terfynau cyflymder 20 mya mewn lle ac mae’n debyg y byddwch chi’n gweld dipyn mwy o ddynion tân

 

Fis nesaf bydd y mwyafrif o strydoedd sydd â therfyn cyflymder 30 milltir yr awr yng Nghymru yn dod yn rhai 20mya ac mae’r polisi dadleuol wedi bod yn hollti barn ers cryn amser bellach.

Un cwestiwn mawr sydd wedi codi ynglŷn â’r rheolau newydd yw sut y bydden nhw’n cael eu cynnal, os o gwbl.