Bydd telynores o Lŷn yn dychwelyd i’w chynefin i feirniadu a pherfformio ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan yn fuan.

Treuliodd Elfair Grug Dyer ddwy flynedd yn dysgu’r grefft i eraill yng Ngwlad Thai, ond bellach mae hi wedi ymgartrefu ym Manceinion.

Bu’n astudio yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd y ddinas am chwe blynedd, cyn gweithio fel telynores broffesiynol yn perfformio, cynnig gwersi a gweithio ar brosiectau cerdd.