Rhian Cadwaladr sy’n rhoi cyngor i wraig sydd wedi cael digon o fynd ar wyliau i rywle poeth a gorweddian wrth y pwll, yn ôl dymuniad ei gŵr

Annwyl Rhian,