Bu’n brofiad “brawychus” i Enillydd y Fedal Ddrama anfon ei gwaith am “dopig tabŵ” i’r Urdd eleni…

Dyfarnwyd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd eleni i Elain Roberts o Bentre’r Bryn ger Cei Newydd yng Ngheredigion, am ei monolog I/II? sy’n ymdrin â’r mater anodd o gydsynio i gael rhyw.