Prin fyddai actor ifanc o Ynys Môn wedi meddwl y byddai’n ymddangos ar Netflix lai na dwy flynedd ers iddo raddio.

Roedd Gwïon Morris Jones wedi paratoi ei hun i fod yn gweithio tu ôl i far tafarn neu weini mewn bwyty am ychydig flynyddoedd ar ôl gorffen ei gwrs yn y Central School of Speech and Drama yn Llundain, cyn y byddai’n llwyddo i ennill ei blwyf yn actio.