Wedi treulio blynyddoedd yn gweithio â menywod sydd wedi dioddef trais yn y cartref, mae prif weithredwr newydd elusen cydraddoldeb rhywedd Cymru’n deall pwysigrwydd yr achos yn fwy na neb.

Ar ôl bod yn brif weithredwr ar Thrive Women’s Aid am bron i naw mlynedd, mae Lucy Reynolds o Bort Talbot newydd ddechrau ar y gwaith o arwain Chwarae Teg.

Peth o waith yr elusen ydy ymgyrchu am gydraddoldeb, a thrio sicrhau bod polisïau a phenderfyniadau cyrff a llywodraethau’n gweithio i fenywod Cymru.