Mae busnes trin gwallt ar arfordir y gogledd yn y ras am wobr Dewi Sant oherwydd ei waith yn helpu cleifion canser i ymdopi gyda cholli gwallt trwy greu wigiau sy’n steilish a chredadwy…

Mae busnes trin gwallt yn y gogledd sy’n arbenigo ar helpu pobol sy’n colli eu gwallt oherwydd salwch, wedi cael ei enwebu am wobr genedlaethol.