Mae’r fam 29 oed yn un o feirniaid cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni, ac yn aelod o fwrdd y Mudiad Meithrin.

Wrth ei gwaith bob dydd mae hi yn Rheolwr Ehangu Mynediad a Chynhwysiant gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac yn byw yng Nghaerdydd gyda’i phartner a’i mab…

Ydych chi wedi bod yn feirniad ar unrhyw fath o gystadleuaeth o’r blaen?