Mae arddangosfa gelf yn ymateb i aer ac awyr wedi agor yn ddiweddar mewn plasty bach unigryw yn y gogledd…

Mae Oriel Brondanw ym Mhlas Brondanw, yr hen blasty bychan sy’n ganrifoedd o oed ac yn sefyll ar waelod y ffordd i bentref gwledig Croesor, ddim ymhell o Borthmadog yng Ngwynedd.