Marlyn Samuel sy’n rhoi cyngor i wraig sydd wedi darganfod bod ei gŵr wedi bod yn anfon negeseuon at ddynes arall tra’r oedd hi’n cael triniaeth am ganser 

Annwyl Marlyn,