Shirley Flower o Glwyd oedd y gyntaf i ddod i’r brig nôl yn 1983…

Bydd cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn dathlu’r deugain eleni yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.

Shirley Flower o Glwyd oedd enillydd y gystadleuaeth gyntaf, a gafodd ei chynnal yn Eisteddfod Llangefni yn 1983. Ers hynny, mae’r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal 36 o weithiau.