Mae hi bellach yn flwyddyn ers i’r Blaid Lafur a Phlaid Cymru arwyddo eu cytundeb cydweithio.

Nid clymblaid oedd hon, waeth beth oedd y Ceidwadwyr yn ei ddweud. Fyddai Adam Price ddim yn dod yn ddirprwy Brif Weinidog, a fyddai aelodau Plaid Cymru ddim yn ymuno â’r Llywodraeth fel gweinidogion.