Dylanwad yr Unol Daleithiau sydd ar smwddis blasus ac iachus perchennog prysur cwmni newydd o Gaernarfon.

Mae Tom Owen yn teithio’r gogledd yn gwerthu’r diodydd o’i fan, gyda’r pwyslais ar greu smwddis ffresh a llesol.