Mae Taith Cambria yn 298 o filltiroedd ac yn cymryd tair wythnos i’w gerdded…

Oliver Wicks

Mae llwybr cerdded hiraf Cymru newydd gael ei gynnwys ar fapiau am y tro cyntaf.