Mae criw project o’r enw ‘GwyrddNi’ yn wedi sefydlu Cynulliadau Hinsawdd yng Ngwynedd er mwyn tynnu pobol ynghyd i geisio darganfod ffyrdd ymarferol o daclo cynhesu byd eang.

Cyn-Fardd Plant Cymru a Swyddog Cyfathrebu Cymunedol GwyrddNi, Casia Wiliam, sy’n egluro beth yn union sydd dan sylw…