Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Prynais i gopi o Gyfansoddiadau a Beirniadaethau’r Eisteddfod eleni yn syth wedi iddo fynd ar y silffoedd ar y Maes. Wedi i fi ddod i arfer â bywyd go-iawn eto ar ôl wythnos ym Maes B, a dala lan efo fy nghwsg, edrychaf ymlaen at bori drwyddi a’i mwynhau.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd