Diolch Gwilym Dwyfor am eich sylw i blant a phobl ifanc ag anabledd dysgu yn Wcráin yn y golofn ‘Ar y soffa’ [Golwg 04/08/22]. Yn wir, dyma unigolion yn ein cymdeithas sydd yn cael ychydig iawn o sylw yn ein gwlad ein hunan heb sôn am wledydd Ewrop a thu hwnt.