Mae Wyn Mason wedi cymryd cymeriadau Cymreig o waith Shakespeare er mwyn creu ei ddrama ei hun…

Mae’r ddrama a gafodd ei chyflwyno gan yr Eisteddfod Genedlaethol ar y Maes yn Nhregaron wrthi’n cael ei haddasu yn nofel graffeg gan ferch y dramodydd.