“Dw i’n meddwl mai un o’r pethau y bydd pobol yn cofio am Eisteddfod Tregaron oedd ei bod hi’n Eisteddfod gymwynasgar iawn”

Ar ôl tair blynedd fe ddychwelodd yr Eisteddfod, ac fe heidiodd y Cymry draw i Dregaron yn eu miloedd i gael bod yng nghwmni ei gilydd a mwynhau’r gorau o’n diwylliant unwaith eto.

Yr Eisteddfod orau erioed? Bosib! Pwy a ŵyr?!