Aeth y ferch o Gaerdydd ati i ddysgu Cymraeg yn iawn yn ystod y pandemig ac mae hi bellach yn siarad yr iaith gyda’i chariad o ddydd i ddydd.

Wedi’i phenodi’n diwtor Dysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin, mae hi wedi ei dewis i ddilyn cynllun hyfforddiant Tiwtoriaid Yfory…

Sut beth yw cael eich penodi yn Diwtor Dysgu Cymraeg?