Bardd, bugail, chwaraewr bodhran, canwr, codwr waliau sych a dyn gwneud seidr.

Daeth i Gymru o Rydychen ac mae ganddo agwedd hyfryd o iach at ein hiaith a’r diwylliant.

Yn 30 oed, mae yn byw ym Machynlleth a newydd gyhoeddi pamffled o farddoniaeth o’r enw Caniadau’r Ffermwr Gwyllt

Pryd wnaethoch chi gychwyn creu cerddi Cymraeg?