Y cyfle i ddadorchuddio straeon a dogfennu’r byd o’i gwmpas sy’n denu dyn o Dorset at ffotograffiaeth.

Yn fab i newyddiadurwr, treuliodd David Collyer gyfnodau helaeth o’i blentyndod mewn ystafelloedd newyddion.

Mae yn byw yn y Fenni a’r llynedd fe gafodd ei ddewis yn Ffotograffydd Dogfennol y Flwyddyn Coleg Brenhinol Ffotograffiaeth 2021.

Fe dreuliodd David ei blentyndod yn Seland Newydd a Surrey, cyn dianc i Lundain, symud i Fryste, a dod i Gymru yn 2017.