Mae natur gymwynasgar trigolion Cwm Gwendraeth yr un peth ag erioed, yn ôl ffotograffydd sydd â’i fryd ar ddogfennu ei fro enedigol…

Er na ddechreuodd Huw Alden Davies dynnu lluniau o ddifri nes ei fod yng nghanol ei 20au, mae’n cofio dwlu ar edrych drwy luniau’r teulu pan oedd yn fachgen.