Rhaid chwilio am ‘ragfarnau diarwybod’ y tu mewn i sefydliadau, yn ôl Prif Weithredwr mudiad sy’n hybu’r Gymraeg ymysg y plant lleiaf…

Rhaid “herio’n hunain” er mwyn bod yn wrth-hiliol, yn ôl Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin – sefydliad sydd, yn ôl ei chyfaddefiad ei hun, wedi bod yn “wyn iawn” yn y gorffennol.